Jaunumi

TNF Kopsapulce

2012. gada 22. februārī Talsu tautas namā Talsu novada fonda dalībnieki pulcējās kopsapulcē. Dalībnieki uzklausīja Uzraudzības komitejas priekšsēdētājas Ilzes Liepiņas ziņojumu par komitejas darbību, valdes priekšsēdētājas Ivetas Rorbahas pārskatu par fonda aktivitātēm Projektu programmā, Stipendiātu programmā, mērķa projektu un akciju norisē, par ziedojumu piesaisti fonda neaizskaramā kapitāla veidošanai, fonda līdzdalību Kopienu fondu kustībā un plānotajām aktivitātēm 2012. gadā. 

Revīzijas komisijas priekšsēdētāja Inita Lūka klātesošos iepazīstināja ar atzinumu par revīzijas rezultātiem.

Uzraudzības komitejā ievēlēja Ramonu Riekstnieci, savukārt Revīzijas komisijā turpmākos trīs gadus darbosies Baiba Lorence.
Fonda dalībnieku pulkam pievienojušies jauni dalībnieki - Baiba Vīksne, Ieva Krūmiņa un Paula Negriba.
Kopsapulce apsprieda jautājumu par dalībnieka mērķiemaksas apjomu un nolēma saglabāt līdzšinējo mērķiemaksu LVL 30.00 gadā ar proporcionālo sadalījumu: 50% tiek novirzīti fonda neaizskaramajam kapitālam, 50% administratīvo izdevumu segšanai.

Aizvadītajā gadā Talsu novada fonda attīstības stratēģijas izstrādi fonda darba grupa veica sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pētnieku grupu valsts programmas „Nacionālā identitāte" ietvaros. Par tās norises gaitu tuvāk stāstīja sociālo zinātņu pētniece Linda Zīverte, savukārt Indra Kļaviņa klātesošos iepazīstināja ar Talsu novada fonda stratēģiju 2012-2014.
Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam, jaunus akcentus fonda darbā turpmākajos gados iezīmēs projekta „Talsu novada fonds kā kopienu filantropijas mācību bāze Kurzemei un Zemgalei" īstenošana. Tas paredz nostiprināt kopienu filantropijas konceptu Latvijā, Talsu novada fonda darbojoties kā atbalsta organizācijai jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām lauku reģionos.
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums