Jaunumi

Par visu esiet pateicīgi

Lai vienotos labajās domās un ar ziedojumiem paveiktu labu darbu, Talsu novada ļaudis 26. oktobrī tikās jau trešajās Lūgšanu brokastīs Talsos, ar moto - par visu esiet pateicīgi.

2011. gadā notika pirmās Lūgšanu brokastis Talsu pilsētā. Pagājušā gadā tās pulcēja ļaudis jau no visa Talsu novada. Uz Lūgšanu brokastīm tika aicināti Talsu novada ļaudis un mācītāji no dažādām konfesijām, kuri nenoliedz kristīgās vērtības, upurē sevi par labu kādam citam, kā arī ir līderi ar pozitīvu liecību sabiedrībai. Lūgšanu brokastis ir aicinājums būt kopā reliģiskajiem un sabiedriskajiem pārstāvjiem, palīdzēt tiem, kuriem neklājas viegli, jo dalībnieku ziedojumi tiks izmantoti labam mērķim. Aivars Lācarus, Talsu novada domes priekšsēdētājs: „Svarīgi, ka mēs šeit visi esam kopā arī garīgi, ne tikai fiziski sēžam pie viena galda."

Šogad Lūgšanu brokastis kopā pulcēja 260 cilvēkus, ne tikai, lai klausītos mācītāju vārdos, Bībeles lasījumos, un priecātos par muzikālajiem priekšnesumiem, bet dzirdētu arī līdzcilvēku stāstus par to, kā viņus sasniegusi Dieva mīlestība. Pasākumā piedalījās arī Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis: „Mēs varam iemācīties paprasīt palīdzību viens otram, un saprast, ka varam lūgt palīdzību arī Dievam. Šādās kopā sanākšanās tiek nojauktas zināmas barjeras, mēs saprotam, ka esam nākuši kopā vienam mērķim, varam kopā strādāt un kopā lūgt. Ja cilvēki par kādu lietu var kopā lūgt, tad viņi var arī kopā strādāt šī mērķa sasniegšanai."

Katrs brokastu dalībnieks ziedoja Ls 10 ar mērķi palīdzēt citiem. Saziedotā summa šogad ir Ls 2500, no kā Ls 672,58 tika izlietoti tehniskā aprīkojuma nodrošināšanai, kā arī nelielam mielastam, taču pārējā summa - Ls 1827,42 - tiks izmantota labdarībai. Šogad savāktie līdzekļi nonāks pie to ģimeņu vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Vecākiem tiks dāvāta īpaša diena, lai tā būtu atšķirīga no rūpju pilnās ikdienas - Nacionālā teātra apmeklējums un izrāde „Sudraba slidas" un svētku mielasts.

Aizvadītajā gadā par saziedotajiem līdzekļiem tika iepriecinātas Talsu novada audžu ģimenes, lai pateiktos par uzņēmību un atbildību audzināt bez aprūpes palikušos bērnus. Ģimenēm tika dāvāts vienas dienas kopīgs ceļojums uz Ventspili. Pirmajā gadā par saziedotajiem līdzekļiem notika Labestības brokastis vientuļajiem novada sirmgalvjiem, kuri pārsnieguši 80 gadu slieksni.

Iveta Rorbaha, Talsu novada fonda valdes priekšsēdētāja: „Ir jauki, ka mēs varam sanākt kopā Lūgšanu brokastīs un runāt par ne tik ikdienišķām lietām, atklāties tiem cilvēkiem, ar ko esam kopā šajā pasākumā."

Lūgšanu brokastis ir kā aicinājums vairāk pateikties saviem līdzcilvēkiem, kas ir viena no kristietības pamatvērtībām, diemžēl ikdienā pateicības vārdi izskan arvien retāk.
„Mēs varam mācīties sadzīvot, un redzēt, ka otrs cilvēks līdzās ir dāvana, ko Dievs ir devis. Varam mācīties pateikties un saprast, ko labu varam dot saviem līdzcilvēkiem," uzsvēra baptistu mācītājs Aivars Šķuburs.

Pasākuma rīcības grupa izsaka lielu pateicību Jānim Pētersonam, kurš kā ziedojumu dāvāja zāles svētku noformējumu!
Marta Bumbiera,

Talsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums