Jaunumi

Kapitālsabiedrību peļņas daļas „ērkšķainais ceļš pie NVO” un tā alternatīvu meklējumi projektā LEMJAM KOPĀ

Tuvojas noslēgumam Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda (LKIF) īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts "Lemjam kopā", kas tika īstenots nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanas aktivitātes ietvaros. Tajā piedalījās arī Talsu novada fonds.

Projekta "Lemjam kopā" mērķis bija „sekmēt finansējuma pietiekamību nevalstiskajās organizācijās, kuras darbojas mūžizglītības, sociālās, veselības aprūpes jomā un valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedojumu administrēšanas funkcijas deleģēšanu NVO sektoram".

LKIF ir savā darbā izmēģinājis divas pieejas problēmas risināšanai (Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma grozījumu priekšlikums LR Saeimai un dalība alternatīva un potenciāli ilgtspējīgāka modeļa - NVO fonda koncepcijas tapšanā Kultūras ministrijas vadībā 2014. gadā), kā arī izmantojot reģionālus informatīvus pasākumus - Informācijas dienas. Tajās LKIF ir izglītojis NVO sektora kolēģus par likumdošanas jautājumiem, NVO aktuāli pieejamo finansējumu no valsts budžeta, privātajiem fondiem, ES struktūrfondiem.

LKIF uzskata, ka NVO sektoram dzīvi atvieglotu un daudz godīgāku savstarpējo konkurenci darbības tematiskajās jomās nodrošinātu gan kapitālsabiedrību mājas lapās publicētas to korporatīvās sociālās atbildības stratēģijas, gan caurspīdīga atskaitīšanās cita starpā par ziedojumiem un to izlietojumu, tostarp iepazīt NVO - ziedojumu saņēmēju - padarītos darbus un to ietekmi.

Par to, ko LKIF ir paveicis šajā jomā tika runāts projekta noslēguma pasākumā, kas notika 17. oktobrī plkst. 11.00 Latvijas Pilsoniskās alianses telpās.

Kā sadarbības partneri projektā piedalījās biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse" (eLPA), nodibinājums „Valmieras novada fonds", nodibinājums „Talsu novada fonds", biedrība „Zemgales NVO Centrs", biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs".

92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums