Jaunumi

Aizvadīti svētki labākajiem brīvprātīgajiem

Ik gadu decembra sākumā visā pasaulē svin Starptautisko brīvprātīgo dienu. Šogad aizsākta arī jauna tradīcija - visu Latvijas brīvprātīgo godināšanas svētki Rīgā. Tajā pateicību par cēlo un skaisto darbu saņēma arī Talsu novada brīvprātīgie.

  • Austra Mona (81 gads) - pieteica Talsu pensionāru biedrība

Austra vada zolītes spēlētāju interešu klubu „Pīķa dāma", kas gadā sarīko 28-29 sacensības, piedalās kā tiesnese visās pensionāru biedrības rīkotajās sporta dienās. Viņa bija šī gada vecākā Latvijas brīvprātīgā.

  • Daina Muriņa (76 gadi) - pieteica Talsu pensionāru biedrība

Daina piedalās vairāku interešu klubu darbā un to darbības un pasākumu organizēšanā. Gada laikā nav neviena pasākuma, kurā Daina nebūtu pielikusi savu roku. Viņas iniciatīvas un izdoma vairākkārt tiek izmantota visos pensionāru biedrības pasākumos. Kā brīvprātīgā Daina gadā nostrādājusi vairāk kā 150 stundu.

  • Maija Švarce (74 gadi) - pieteica Talsu pensionāru biedrība

Piecus gadus Maija kā brīvprātīgā sekmīgi veic Talsu pensionāru biedrības grāmatveža pienākumus, aktīvi palīdz organizēt darbu, sagatavot un vadīt dažādus pasākumus, sevišķi ceļotāju klubam "Avots" un "Globuss". Katru gadu bez maksas kā brīvprātīgā nostrādā vairāk nekā 180 stundu.

  • Evita Riekstiņa-Maure (29 gadi) - piesaka Talsu novada fonds

Evita Riekstiņa-Maure ir Talsu novada fonda radošais brīvprātīgais gars. Viņas palīdzība ir neizmērojama brīžos, kad tiek organizēta kāda labdarības akcija, jo Evita ar savu īpašo skatījumu caur kameras aci izveido skaistākos un aizkustinošākos video klipus ar aicinājumu talsiniekus atbalstīt savus līdzcilvēkus. Viņai ir īpašs talants tā neuzbāzīgi likt cilvēkiem aizdomāties par dzīvē svarīgām vērtībām. Ja nebūtu Evitas, Lūgšanu brokastu dalībnieki šogad neuzzinātu, cik pateicīgas ir Talsu novada ģimenes, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, par tām dāvāto braucienu uz teātra izrādi. Evita devās ģimenēm līdzi un video iemūžināja prieku cilvēku acīs, smaidus, kas rotāja sejas līdz pat vakaram, un siltos paldies vārdus. Šogad 25.oktobrī Lūgšanu brokastīs, skatoties šo video, zālē valdīja pilnīgs klusums. Jo dalībnieki sajuta, ka viņu ziedojums nav vienkāršs ziedojums, bet prieka avots cilvēkiem. Bez Evitas brīvprātīgā darba šo sajūtu un paldies vārdus nebūtu iespējams ziedotājiem nodot. Evita ne tikai pati ir radoša, bet radošumu viņa cenšas atmodināt citos cilvēkos. Tā viņa pati ir pašmācības ceļā iemācījusies veidot animācijas filmiņas stop motion tehnikā. Un tieši pateicoties šim Evitas talantam šovasar tapa radošās darbnīcas "Bērnu pasaulē krāsaini stop kadri lido", kurā 3 nedēļas Evita bērniem mācīja kā izveidot savu multenīti stop motion tehnikā. Kad bērni savu radošo darbu beidza, Evita to turpināja, lai simtiem fotogrāfiju pacietīgi saliktu gatavā filmiņā. Evitas brīvprātīgais darbs palīdzēja bērniem radīt neaizmirstamu, radošu un krāsainu vasaras piedzīvojumu.

  • Lolita Maļinovska (22 gadi) - pieteica Talsu novada fonds

Lolita ir brīvprātīgā, kas uz Talsu novada fondu ikdienā mēro vistālāko ceļu. Sākumā viņa pie mums nonāca NVA jauniešu brīvprātīgā darba programmā - laikā, kad Lolita mācījās Talsos. Šobrīd viņa pārcēlusies uz dzīvi Ventspilī, bet tas viņai netraucē brīvajos brīžos braukt palīgā Talsu novada fondam. Brīžiem šķiet, ka pat cilvēki, kas dzīvo daudzus kilometrus tuvāk fondam, nepalīdz tik ļoti, cik Lolita. Viņa krustu šķērsu ir iepazinusi pilsētu, nogādājot senioriem svētku paciņas, ziedotājiem - pateicības kartiņas. Lolita ir kā drošais plecs, jo Tu vienmēr zini, ka, lai ko arī vajadzētu palīdzēt - izdomāt idejas, atrast potenciālos ziedotājus, darboties ar bērniem radošajās darbnīcās, izdalīt pārtikas pakas, griezt, līmēt, zīmēt, kopēt, sakārtot un vēl un vēl un vēl... - Lolita vienmēr būs klāt. Un Tev nemaz nevajadzēs lūgt, jo viņa sapratīs jau no pirmajiem vārdiem teikumā, ka viņas palīdzīgās rokas ir ļoti gaidītas. Lolita ir ļoti sirsnīga. Un to visvairāk var just reizēs, kad viņa brīvprātīgi palīdz sirmgalvjiem nogādāt svētku paciņas vai ielūgumus uz pasākumiem. Viņa atpakaļ birojā atgriežas ļoti apgarota, jo ir sirsnīgi parunājusi ar vecīšiem, likusi viņiem sajusties vajadzīgiem un mīlētiem. Tad, kad Lolita uzzināja, ka viņa tiks pieteikta brīvprātīgo godināšanai, viņa mēģināja iebilst, jo, viņasprāt, tas esot nepelnīti. Un tajā brīdī mēs sapratām, ka tieši tāpēc tas ir vēl vairāk pelnīti. Par Lolitas pieticību, sirsnību, rūpību un pārliecību, ka brīvprātīgais darbs var būt dzīves veids.
Sintija Niķe (14 gadi) - pieteica jauniešu biedrība „I.M.Pulss"

Neviens pasākums nav noritējis bez viņas, jo Sintija vienmēr aktīvi iesaistās ideju ģenerēšanā kā arī to īstenošanā. Tā pat, viņa ir viena no tiem brīvprātīgajiem, kas ar prieku un lielu entuziasmu ir gatava darīt jebkurus darbus, vai tās būtu rotaļu vadīšanas bērnu stundās vai atkritumu vākšana tuvējā mežā. Sintija ir arī viens no tiem brīvprātīgajiem, kuru aicina vēl un vēl arī Virbu pagasta kultūras nama vadītāja, jo viņa zin, ka uz Sintiju var paļauties un viņa darbiņus izdarīs pēc labākās sirdsapziņas. Lai gan "aicina" nebūs īstais vārds. Sintijai vienmēr ir pirmā, kas pajautā vai kādā no tuvojošajiem pasākumiem nebūs nepieciešama palīdzība vēl pirms tā tiek meklēta. Viņa ir meitene, kas apzinās savas spējas un meklē veidus kā pilnveidot savas zināšanas un personību. Un, lai kļūtu par zinošu, aktīvu un darboties gribošu jaunieti un vēlāk arī par pieaugušo ir jāprot darīt dažādas lietas un tieši Sintijas brīvprātīgo darba grāmatiņa ir piepildīta ar daudz stundām, kas veiktas dažādās vietās un jomās. Sintija nešķiro darbus, jo zina, ka katra liela vai maza pieredze ir ieguldījums savas nākotnes veidošanā.

  • Elizabete Dziemidova (16 gadi) - pieteica Virbu pamatskolas Izglītojamo pašpārvalde „Stars"

Elizabete Dziemidova ir Virbu pamatskolas 9. klases skolniece. Brīvprātīgā darba veikšanā iesaistījās ar lielu interesi. Pati aktīvi meklēja iespējas brīvprātīgā darba veikšanā. Meitene darbojas skolas izglītojamo pašpārvaldē, palīdz skolas noformēšanā dažādiem svētkiem u.c. Tā kā Elizabetei ļoti patīk bērni, viņa kopā ar vēl vienu brīvprātīgā darba veicēju labprāt palīdzēja pedagogiem un auklītēm Virbu PII „Zīļuks", veicot dažāda veida darbus - darbojās ar bērniem (vadot dažādas spēles, rotaļas), palīdzēja pavārei (mizoja ābolus u.c.), kātroja noliktavas, laboja dažādas rotaļlietas un grāmatas. Pavisam kopā meitene ir sakrājusi vairāk kā 80 brīvprātīgā darba stundas.

  • Viktorija Visocka (14 gadi) - pieteica Virbu pamatskolas Izglītojamo pašpārvalde „Stars"

Viktorija Visocka ir Virbu pamatskolas 8. klases skolniece. Uzzinājusi, ka pastāv iespēja iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā, Viktorija to darīja ar lielu interesi. Aktīvi darbojas skolas izglītojamo pašpārvaldē, labprāt iesaistās dažādu pasākumu rīkošanā, palīdz skolas noformēšanā dažādiem svētkiem u.c. Kopā ar vēl vienu brīvprātīgā darba veicēju, meitene, labprāt palīdzēja pedagogiem un auklītēm Virbu PII „Zīļuks", veicot dažāda veida darbus - darbojās ar bērniem (vadot dažādas spēles, rotaļas), palīdzēja pavārei (mizoja ābolus u.c.). Taču lielākoties meitene darbojās kultūras jomā - piedalījās kā aktrise Virbu pagasta amatierteātrī. Brīvprātīgi veicot šo darbu, meitene (kopā ar pārējiem teātra dalībniekiem) ir sniegusi vairākas izrādes ne tikai savā pagastā, bet arī kaimiņu pagastos un pat kaimiņu novados, tādā viedā iepriecinot līdzcilvēkus, par to nesaņemot atalgojumu, bet gan gandarījumu par paveikto darbu. Pavisam kopā meitene ir sakrājusi vairāk kā 140 brīvprātīgā darba stundas.

  • Krista Eņģele (23 gadi) - pieteica Balgales pagasta pārvalde

Krista aktīvi iesaistās jebkurā pasākumu tapšanas un organizēšanas gaitā. Saliedē un vieno Balgales pagasta jauniešus kopīgam darbam un motivē tos lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Krista ir radoša, apņēmīga, prot iedrošināt un aizraut. Krista organizē labdarības pasākumus, pasākumus pensionāriem un vientuļiem ļaudīm. Aktīvi piedalās Balgales dienas - sporta svētku organizēšanā. Veicina sadraudzību ar citiem jauniešu klubiem. Organizē un piedalās sakopšanas talkās. Viņa paver mūsu jauniešu redzes loku un aicina iesaistīties aizvien jaunās aktivitātēs. Ideju ģenerators.

  • Elza Lurina (18 gadi) - pieteica Laidzes bibliotēka

Elza visu savu brīvo laiku katru dienu pavada bibliotēkā. Viņa palīdz mazajiem pie datorprasmju apgūšanas, palīdz novadpētniecības darbā pārrakstīt dažādus materiālus, fotogrāfē pasākumus, veido visu pasākumu afišas, mazajiem lasītājiem atveido grāmatu varoņus, lai viņi vieglāk uztvertu materiālu. jauniešus pulcē sadarbībā ar organizāciju Jaunatne ar misiju. Bērnu grāmatu žūrijā piedalās jau 10 gadus. Brīvprātīgo darbu šogad veikusi vairāk nekā 250 stundas!

Rīgas Latviešu biedrības namā Sertifikātus par brīvprātīgā darba veikšanu saņēma Aija Everita Tesļuka (brīvprātīgajā darbā nostrādāta 71,5 stunda), Anastasija Bulkina (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 82 stundas), Anna Kauliņa (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 82 stundas), Džonatans Sagitovs (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 85 stundas), Elizabete Dzene (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 88,5 stundas), Elizabete Dziemidova (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 78,5 stundas), Elizabete Liza Āboliņa (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 88,5 stundas), Elīna Kleinhofa -Prūse (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 158 stundas),Elīza Tipuka (brīvprātīgajā darbā nostrādāta 61 stunda), Elza Luriņa (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 266 stundas), Elza Tipuka (brīvprātīgajā darbā nostrādāta 61 stunda), Emīlija Cielēna (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 94 stundas),Ineta Matisone (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 129stundas), Janeks Rumbergs (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 66,5 stundas), Krista Enģele (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 124 stundas), Kristīne Morica (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 199,5 stundas), Lelde Meirāne (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 69 stundas), Marija Līna Vasiļevska (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 126,5 stundas), Marta Kučere (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 60,5 stundas), Marta Neilande (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 79 stundas), Monta Leitarte (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 106,5 stundas), Roberts Pudulis (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 84,5 stundas), Rūta Amstere (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 90 stundas), Sāra Nordena (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 211,5 stundas), Sintija Niķe (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 67,5 stundas), Toms Krūze (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 60 stundas), Viktorija Saveļjeva (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 81 stunda), Viktorija Visocka (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 81 stunda), Vineta Dziemidova (brīvprātīgajā darbā nostrādātas 63 stundas).


Balvu „Gada Brīvprātīgais 2014" saņēma:
• Elza Luriņa- par brīvprātīgajā darbā nostrādātajām 266 stundām,
• Sāra Nordena - par brīvprātīgajā darbā nostrādāto 211,5 stundu,
• Kristīne Morica - par brīvprātīgajā darbā nostrādātajām 199,5 stundām,
• Elīna Klienhofa-Prūse - par brīvprātīgajā darbā nostrādātajām 158 stundām,
• Ineta Matisone - par brīvprātīgajā darbā nostrādātajām 129 stundām.

Talsu novada fonda darbību finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, Borisa un Ināras Teterevu fonds un Talsu novada pašvaldība

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums