Fonda pārvalde

Fonda pārvalde


Talsu novada fonda Padomi veido fiziskas un juridiskas personas, kuras gada laikā ziedo finansiālos līdzekļus 50.00 eiro apmērā.

Ar 2021. gada kopsapulces lēmumu no dalībnieku mērķiemaksām 30% tiek novirzīti Projektu programmai “Savu vidi veidojam paši”, 30% fonda neaizskaramajam kapitālam un 40% - administratīvajiem izdevumiem.

Padomes dalībnieki:

• reizi gadā apstiprina fonda darbības un finansiālo pārskatu;
• ievēl Uzraudzības un Revīzijas komisijas locekļus;
• reizi gadā balso par vietējo iedzīvotāju grupu un organizāciju pieteikumiem Projektu programmā;
• nepieciešamības gadījumā apstiprina grozījumus fonda statūtos.

Uzraudzības komitejā darbojas Inese Dragūne, Uldis Katlaps, Baiba Lorence, Jolanta Ludviga, Sigita Mazzariņa, Jana Robalde, Dace Upleja, Daiga Vētra un Uzraudzības komiteju vada tās priekšsēdētāja Anita Rūtenberga.

Revīzijas komitejā 2021.gadā darbojas trīs cilvēku sastāvā: Antra Jaunskalže, Inga Romaško, Sanita Šankova.

Valde ir patstāvīgi funkcionējoša fonda pārvaldes institūcija, kas organizē fonda ikdienas darbu. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar fonda darbību. Valdes priekšsēdētājas pienākumus veic Iveta Rorbaha.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Talsu novada V Iedzīvotāju foruma rezultāti

Muzikālās kāpnes, piknika parks, krāsainas ielas, krāsu ziedošanas punkts vecpilsētas atjaunošanai, gaisa tramvajs un kuršu pils projekcija Talsu pil

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums