Fonda pārvalde

Fonda pārvalde


Talsu novada fonda Padomi veido fiziskas un juridiskas personas, kuras gada laikā ziedo finansiālos līdzekļus 45 eiro apmērā. Ar 2015. gada kopsapulces lēmumu 50% no dalībnieku mērķiemaksas tiek novirzīti fonda neaizskaramajam kapitālam un 50% - administratīvajiem izdevumiem.

Padomes dalībnieki:

  • reizi gadā apstiprina fonda darbības un finansiālo pārskatu;
  • ievēl Uzraudzības un Revīzijas komisijas locekļus;
  • reizi gadā balso par vietējo iedzīvotāju grupu un organizāciju pieteikumiem Projektu programmā;
  • nepieciešamības gadījumā apstiprina grozījumus fonda statūtos.

Uzraudzības komitejā 2017.gadā darbojas Ilze Ozola, komitejas priekšsēdētāja, Sandra Pētersone, Inita Lūka, Baiba Demberga, Aigars Maurišs, Aivars Pumpiņš, Aivars Šķuburs, Jeļena Lasmane un Inese Roze.

Revīzijas komiteja 2017.gadā darbojas trīs cilvēku sastāvā: Inta Vāne, Sigita Mazzariņa un Aiva Demitere.

Valde ir patstāvīgi funkcionējoša fonda pārvaldes institūcija, kas organizē fonda ikdienas darbu. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar fonda darbību. Valdes priekšsēdētājas pienākumus veic Iveta Rorbaha.

Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

Pie Talsu ezera uzausīs Latvijas saule

“Oriģināliem un kvalitatīviem ārtelpas mākslas darbiem ir liela nozīme pilsētas vizuālā tēla veidošanā,” tā uzskata tēlnieks Ojārs Feldbergs. Tāpēc,

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums